Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός
"Νίκη Σαμοθράκης"

Πληροφορίες

Ο Συνεταιρισμός

Ο Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Σαμοθράκης ιδρύθηκε το 2013 στην Σαμοθράκη με σκοπό την ένωση της τοπικής κοινωνίας και των ελαιοπαραγωγών για την δημιουργία των συνθηκών που κάνουν την ελαιοκομία να ανθίσει στο νησί και να προσδώσει την αξία στο προϊόν του ελαιολάδου

Σαν άξονες της επιχειρηματικής δραστηριότητας του συνεταιρισμού αποφασίστηκαν

·        Ο κοινωνικός χαρακτήρας του συνεταιρισμού
·        Η κεντρική και ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας
·        Η πιστοποίηση του χαρακτήρα της βιολογικής καλλιέργειας που ούτως ή άλλως συντελείτε στο νησί.
·        Η δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας ελαιότρησης-τυποποίησης και η εξασφάλιση της ποιότητας στο σύνολο της παραγωγής
·        Η κεντρική διαχείριση , με την συνεργασία αρμόδιων εξειδικευμένων συνεργατών όλων των δραστηριοτήτων που διέπουν το φάσμα της παραγωγής
·        Η εξάπλωση της ομπρέλας του συνεταιρισμού σε κάθε μορφής αγροτικής δραστηριότητας , ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της ποιότητας και ο βιολογικός τρόπος καλλιέργειας σε όλα τα προϊόντα που παράγονται στο νησί. Στην οργανική ζωή του συνεταιρισμού  οι στόχοι  και οι φιλοδοξίες που διατυπώθηκαν και φιλοδοξούμε να επιτύχουμε απλώνονται πολύ πέρα από την ανάδειξη της ελαιοπαραγωγής , ωστόσο το επιχειρηματικό πλάνο που εκπονήσαμε θέτει την προτεινόμενη μονάδα ως το εφαλτήριο που θα καταστήσει το πλάνο μας βιώσιμο , ανταποδοτικό και θα θέσει τις βάσεις για την πραγμάτωση των στόχων μας.
Η μονάδα παραγωγής και τυποποίησης βιολογικού ελαιολάδου του ελαιοκομικού συνεταιρισμού Σαμοθράκης κατασκευάσθηκε μέσω της ενταξης στο μετρο 41 του τοπικου προγράμματος προσέγγισης LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.»
ΟΤΔ : Δημοσυνεταιριστικη “Εβρος” Α.Ε. Δικαιούχος : Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Σαμοθράκης «Νίκη Σαμοθράκης» ΕΡΓΟ:  «Ελαιοτριβείο – Τυποποιητήριο  Βιολογικού Ελαιολάδου στην Σαμοθράκη» ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 414.961,40€ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ) : 256.238,66€  -  95% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : 13.486,25€  -  5%
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές
LEADER
ΠΑΑ 2007-2013